Elkeen van die skole hieronder is skole waar die Scriblr Educator in die klaskamer deur die SUPERonnies gebruik word, om hulle klasgee op te neem, en dit dan met die leerders te kan deel.
Klik hier vir 'n demonstrasie van 'n tipiese KletsTeks
Lees asseblief enige instruksies sorgvuldig deur!

Tel: (012) 664 7322  |   Faks: 08666 19 335  |  083 994 2455  |  admin@kletsteks.co.za